Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Statut

            Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury działa zgodnie z regulaminem działalności Rady Rodziców MDK uchwalony na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. nr 67 z późn. zmianami).

Regulamin Rady Rodziców znajduje się tutaj.

 

NIP 731-18-03-207

nr konta: PKO BP O/Pabianice 69 1020 3437 0000 1702 0097 9914

Przy wpłacie na rzecz Rady Rodziców w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć i nazwisko nauczyciela.

 

Prezydium Rady Rodziców

 • Anna Pakulska - przewodnicząca
 • Andrzej Łoś - zastępca przewodniczącej
 • Beata Pliszka - skarbnik
 • Katarzyna Żyła - komisja rewizyjna
 • Iwona Zagórowska - Sadowska - komisja rewizyjna
 • Edyta Słomian
 • Marzena Woszczak - Okraska
 • Krzysztof Pawlak
 • Beata Kozak

Wysokość składek wnoszonych przez uczestników zajęć za okres półrocza szkolnego

 • - taniec nowoczesny (2x w tygodniu) 120zł
 • - taniec (1x w tygodniu) 60zł
 • - gimnastyka korekcyjna 60zł
 • - rytmika 100zł
 • - zajęcia wokalne 100zł
 • - plastyka, ceramika 100zł
 • - nauka gry na instrumentach muz. 140zł
 • - j. angielski 200zł
 • - zabawy ze sztuką 100zł