Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Na ogłoszony we wrześniu 2019 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury konkurs wpłynęło 65 prac z placówek oświatowych i kulturalnych z całego kraju (43 prace w formie komiksu oraz 22 prace literackie). W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom za zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Uwaga: Mini saga komiks została podzielona na dwie kategorie wiekowe, a mini saga literacka ze względu na małą liczbę prac została połączona w jedną kategorię wiekową.

Jury w składzie:
- p. Iwona Cieślak – Miszczyk – nauczyciel języka angielskiego
- p. Magdalena Przygocka – Wypych – nauczyciel języka angielskiego
- p. Anna Ucińska – artysta plastyk
po przeczytaniu i obejrzeniu prac przyznało nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

Kategoria: mini saga komiks – 9-10 lat
I m. Sandra Płusa – Szkoła Podstawowa w Kurowicach
II m. Martyna Szwed –Szkoła Podstawowa w Kurowicach
III m. Weronika Malesa – Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach

Wyróżnienia:
- Bartłomiej Ścieszko – Szkoła Podstawowa w Kurowicach
- Hanna Grzeszna – Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach
- Mateusz Woszto – Szkoła Podstawowa w Kurowicach
- Jan Huchler – Szkoła Podstawowa w Kurowicach

Kategoria: mini saga komiks – 11-12 lat
I m. Jakub Nowak – Szkoła Podstawowa w Tokarni
I m. Marcel Chrzęst – Szkoła Podstawowa w Ksawerowie
II m. Oliwia Salwa – Szkoła Podstawowa w Tokarni
III m. Marianna Pawlak – Szkoła Podstawowa w Bychlewie
III m. Zofia Redzynia – Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach

Wyróżnienia:
- Anita Nowacka – Szkoła Podstawowa w Bychlewie
- Aleksandra Witkowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach
- Katarzyna Rzeźnik – Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Kategoria: miniatura literacka – 13-19 lat
I m. Michał Surdej – I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
II m. Szymon Bahonko – Szkoła Podstawowa w Drelowie
II m. Zuzanna Banicka – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
III m. Paulina Nowacka – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej

Wyróżnienia:
- Adam Szydlik – Szkoła Podstawowa w Piątkowisku
- Emil Pierzchała – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
- Robert Czerwionka – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej
- Małgorzata Przybysz – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
- Jakub Ścibór – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu, rodziców oraz nauczycieli
na wręczenie nagród i prezentację nagrodzonych prac, które odbędzie się
26 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.