Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 19.
Konkurs przebiega w trzech etapach:

Etap I – Eliminacje wstępne
W eliminacjach konkursu, które odbędą się 13 stycznia 2020 o godz. 10:00
uczestnicy prezentują dwie dowolne piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego). Spośród wszystkich uczestników jury wybierze 10-12 finalistów. Pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom. Eliminacje będą transmitowane online na profilu Youtube MDK-u.
UWAGA!!!
Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w dniu eliminacji wypełnionego OŚWIADCZENIA podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego.

Etap II – Warsztaty wokalne
Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez p. Magdalenę Filipiak w dniach 14.01, 15.01 oraz i 16.01.

Etap III – Finał
Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 17 stycznia 2020 o godz. 1700 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł IDOLKA, nagrody oraz wyróżnienia. Koncert finałowy transmitowany online na profilu Youtube MDK-u.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat MDK
tel. 42 215 20 93
www.mdk-pabianice.pl

Ochrona danych osobowych
Pełna informacja znajduje się TUTAJ.

Fundatorzy nagród:

logo mdk pabianice PNG powiat pabianicki helios logom

Młodzieżowy Dom Kultury

w Pabianicach

Starostwo Powiatowe

w Pabianicach

Sieć kin HELIOS

kino w Pabianciach / C. H. Tkalnia

idolek 2020 plakat