Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin:

1. Celem konkursu jest:
a. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
b. prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
c. stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
d. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
a. nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
b. powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
c. prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
d. powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej

3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.

4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.

5. Format prac: maksymalnie A-5.

6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.

7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna na stronie internetowej mdk-pabianice.pl (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
 
 
 
8. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć (fizycznie muszą znaleźć się w placówce) do 25 listopada 2022 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:
 
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
 
9. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 16 grudnia 2022 r. na stronie internetowej.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

11. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

12. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują TUTAJ oraz w części A karty zgłoszenia dostępnej do wglądu TUTAJ.
 
kartka swiateczna 2022 plakat