Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

I Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice

II Termin i miejsce

28 kwietnia 2018 r. godz. 10:00 (zmiana z uwagi na dużą liczbę uczestników)
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach ul. Pułaskiego 38 - sala widowiskowa

III Cel imprezy

• konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów i zespołów wokalnych
• inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych
• doskonalenie warsztatu wokalnego

IV Uczestnicy – kategorie wiekowe

1) od 6 do 10 lat
2) od 11 do 15 lat
3) od 16 do 24 lat

V Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz NAGRANIA DEMO prezentowanych utworów w formacie mp3 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 kwietnia 2018. Jakość nagrania nie będzie oceniana, jednakowoż powinna pozwalać na bezproblemową ocenę. Prosimy o przestrzeganie zasady, że JEDNO ZGŁOSZENIE to JEDEN OSOBNY EMAIL z kartą zgłoszenia i dwoma utworami demo.
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić soliści-wokaliści i zespoły wokalne (maksymalnie 4 osobowe).
3. Utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym w formacie mp3. Podkłady należy przesłać po kwalifikacji do przesłuchań konkursowych do dnia 25 kwietnia 2018 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jakość podkładu powinna być przynajmniej „dobra”.
4. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wykonania przez uczestnika jednego z dwóch prezentowanych utworów.
5. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i rejestracji audio wizualnych występów (kanał Youtube oraz lokalna telewizja ProMOK).
6. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnika nie może być zmieniony w trakcie trwania konkursu.
7. Kolejność występów uczestników będzie ustalona przez organizatora i udostępniona w dniu konkursu.
8. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
• eliminacje na podstawie nadesłanych nagrań (informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK-u, mdk-pabianice.pl do dnia 20 kwietnia 2018)
• prezentacje konkursowe uczestników wybranych w eliminacjach
9. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu wnoszą opłatę akredytacyjną
w wysokości:
- solista – 30 zł
- zespół – 20 zł za osobę
Wpłaty będą przyjmowane w dniu konkursu.

VI Przebieg imprezy

28 kwietnia 2018 (sobota)
• godz. 8:30-10:00 – próby akustyczne
godz. 10:00 – rozpoczęcie prezentacji konkursowych
• po obradach jury, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

VII Ocena, nagrody:

1. Wykonawców oceni jury powołane przez organizatorów. Na ocenę wpływ mają:
• jakość i sposób wykonania
• interpretacja utworów
• poziom warsztatowy (dykcja, emisja głosu)
• dobór repertuaru
• poziom artystyczny
• autorstwo – w przypadku utworów własnych
• zrozumienie i interpretacja tekstu – w przypadku piosenek anglojęzycznych
• jakość podkładu
2. Jury może przyznać: Grand Prix konkursu (statuetka KUMAK), nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

VIII Postanowienia ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Organizator zapewnia wykonawcom odpowiednie warunki oraz środki techniczne umożliwiające prezentację utworów (potrzeby sprzętowe niezgłoszone w karcie uczestnictwa nie będą zrealizowane).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania bądź nagrania podkładów muzycznych.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów uczestników.
5. Prezentacje konkursowe będą transmitowane na żywo na kanale Youtube MDK-u.
6. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.

kumak plakat web