Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
1. Turniej adresowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych.
2. Recytatorzy zgłaszają jeden utwór poetycki (w całości lub fragmentach).
3. W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady:
- wykonywana może być poezja polska i obca.
- wykonywane mogą być wyłącznie utwory publikowane wcześniej w książkach lub prasie lite¬rac¬kiej.
4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
5. Konkurs odbędzie się 15 maja 2018 o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.
6. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 11 maja 2018.
7. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (do pobrania na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl) na adres:


Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38


8. Do oceny wykonywanych utworów zostanie powołane jury.

9. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru
- interpretacja utworu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny
10. W skład jury wchodzą specjaliści z dziedziny recytacji, teatru i literatury.
11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do jury o uzasadnienie werdyktu oraz ocenę wykonania poszczególnych prezentacji.
12. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

zwierciadlo rzeczywistosci 2018   plakat