Logo

Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych. Podczas zajęć szczególnie dużo uwagi poświęca się nawykowi prawidłowej postawy, wzmacnianiu wytrzymałości posturalnej i likwidowaniu istniejących wad postawy.

korekcyjna1

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.