Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w badmintonie dziewcząt i chłopców
 
TERMIN:    20 pażdziernika 2020r. godz. 1200 zbiórka i weryfikacja/proszę o ścisłe przestrzeganie godziny zbiórki/
 
MIEJSCE:    Powiatowa Hala Sportowaw Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36
UCZESTNICTWO:
 • zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2006-2007,     

 •   w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców

 • drużyna składa się z 2 zawodników + 1 zawodnik rezerwowy

 • drużyna składa się z 2 zawodniczek + 1 zawodniczka rezerwowa

 • obowiązuje ten sam skład przez cały turniej

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 
kolejność gier
I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y   B – X
 
 • mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów,

 • spotkanie między drużynami rozgrywane jest do trzech zwycięstw.Sety rozgrywane są do11 punktów/bez prawa podwyższania/

 • zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania,

 • system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn

Do finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070