Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
 
TERMIN:    23.10.2020r.    godz. 900 zbiórka – dziewczęta i chłopcy
MIEJSCE:    sala tenisa stołowego MOSiR w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
  • zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2006-2007 

  • drużyna składa się z 2 zawodników plus 1 rezerwowy

  • do gry podwójnej dopuszcza się udział trzeciego zawodnika,

  • zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
kolejność gier
I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y   B – X
 
  • mecz rozgrywany do trzech wygranych punktów,

  • system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I  zespół.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
  1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

  2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

  3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070