Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju dziewcząt i chłopców

TERMIN: 24.11.2019r. godz. 9:00 zbiórka i weryfikacja

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

UCZESTNICTWO:
- zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2007 - 2008
- zespół liczy 12 dziewczynki lub 12 chłopców w tym 5 zawodników w polu i bramkarz oraz 6 rezerwowych zawodników.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZWODÓW:
- Czas gry: 3 tercje x 6-8 minut + 2 minuty przerwy/zgodnie z ustaleniami org.
- Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami PZU.

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I zespół.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070