Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce dziewcząt
 
MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. św. Jana 33
 
TERMIN: 27 stycznia 2022r. godz. 900 – zbiórka i weryfikacja.

UCZESTNICTWO: Zespół stanowią uczennice jednej szkoły – rocznik 2007 – 2008

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
• drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodniczek/w całym turnieju/
• mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS,
• mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów,
• sety rozgrywa się do 25 pkt. ewentualny trzeci set do 15 pkt.
• wysokość siatki 224
• obowiązują jednolite stroje
• na rozgrzewkę drużyny obowiązują własne piłki
• sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070