Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W SZACHACH
REGULAMIN IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
TERMIN: 06.12.2022 r. weryfikacja: 8:30, rozpoczęcie zawodów: 9:00

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Skłodowskiej - Curie 5, 95-200 Pabianice

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 - 2008 r. Drużyna składa się z 4 osób:
− I szachownica - chłopiec lub dziewczyna
− II szachownica - chłopiec lub dziewczyna
− III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
− IV szachownica - dziewczyna - obowiązkowo

Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne. Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem Chess Arbiter.
 
Program zawodów:
a) zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
b) zaleca się prowadzenie zawodów systemem „każdy z każdym” (w przypadku rozgrywek wojewódzkich).
c) tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie (tempo gry zostanie ustalone bezpośrednio przed zawodami w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).
d) w przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika.

Punktacja:
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
1. punkty duże (meczowe 2, 1, 0)
2. suma punktów(małych) zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
3. wartościowanie pełne Buchholza,
4. wynik bezpośredniego spotkania,
5. lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownic
Do półfinału wojewódzkiego awansuje Mistrz i Wicemistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408