Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W KOSZYKÓWCE
REGULAMIN IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW

TERMIN: 1.03.2023 r. weryfikacja: 8:30, rozpoczęcie zawodów: 9:00.

MIEJSCE: Hala Koszykówki MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły roczniki 2008-2009 r. Zespół liczy do 12 zawodników. Oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców.

PRZEPISY GRY:
Czas gry: 4 x 10 minut (czas gry w turnieju 4x 8 minut) z przerwami między I i II oraz III i IV, a między II i III kwarta 5 min. W razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki. Czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund. Nowe 24 sekundy zostają przyznane dopiero, gdy piłka dotyka obręczy. Zablokowany rzut nie daje prawa do nowej akcji. Drużyna podlega karze (rzuty wolne) za faule drużyny, kiedy popełniła cztery (4) faule w każdej kwarcie meczu. Zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy w każdej kwarcie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną. Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7. Kosz powinien być zawieszony na wysokości 305 cm. Szkolny Związek Sportowy w rozgrywkach IMS dopuszcza w roku szkolnym 2022/2023 stare oznakowanie boiska (linię rzutów wolnych – trapez i linię rzutów za 3 pkt – 6,25 m)

PUNKTACJA:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower - 0 punktów. O kolejności zespołów decydują:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie o kolejności decyduje wynik meczu pomiędzy tymi drużynami.
Jeżeli liczba punktów nadal jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
a. większa liczba zdobytych koszy w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b. lepsza różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
c. lepsza różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie
d. większa różnica koszy zdobytych do straconych w całym turnieju.
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408