Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W SIATKÓWCE
REGULAMIN IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW

TERMIN: 10.02.2023 r. weryfikacja: 8:30, rozpoczęcie zawodów: 9:00.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Dobroniu. Ul. Sienkiewicza 39 (wejście od Witosa), 95-082 Dobroń.

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2008 - 2009.
W skład zespołu wchodzi do 12 zawodników (w całym turnieju). Oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców.

PRZEPISY GRY:
Wysokość siatki: 224 cm (dziewczęta), 243 cm (chłopcy). Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów. Trzeci decydujący set do 15 pkt.

UWAGA! na niższych etapach rozgrywek (gmina, powiat) dopuszcza się niższą wysokość siatki dz. – 215 cm., chł. – 235 cm.

PUNKTACJA:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane – 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zwycięstw
b. większa różnica setów – wygranych do przegranych
c. lepsza różnica małych punktów – zdobytych do straconych
d. wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.(kolejno – punkty, sety, małe punkty).
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408