Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
GIMNAZJADA
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego
w piłce siatkowej dziewcząt
gimnazjów

TERMIN: 11 marca 2015r. godz. 900 zbiórka

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30

UCZESTNICTWO:
- drużynę stanowią uczennice jednej szkoły z rocznika 1999 i młodsze,
- drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodniczek.

ZASADY ROZGRYWEK:
- mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS,
- mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów,
- sety rozgrywane są „tie breakiem”,
- wysokość siatki 224
- obowiązują jednolite stroje

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn
- losowanie grup odbędzie się w dniu zawodów

Prosimy o potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 10 marca 2015r. na adres mailowy MDK-u lub do p. Wiesława Dobiecha (600 438 070).

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)
- za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
- opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia budynku
- za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności
- zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia

Uwaga!!!
Zgłoszenia powinny być wypełnione na nowych drukach, które są dostępne na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl

Do zawodów rejonowych awansuje mistrz powiatu.