Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

GIMNAZJADA

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego

w koszykówce chłopców

gimnazjów

TERMIN:  25.03.2015r.        godz. 900 zbiórka

MIEJSCE:           hala MOSiR w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1

UCZESTNICTWO:

-          drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (rocznik 1999 i młodsi)

-          zespół liczy 12 zawodników

ZASADY ROZGRYWEK:

-          mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz

-          czas gry 4x10 minut z przerwami między I a II kwartą 2 minuty, a między II i III kwartą 10 minut, a III i IV kwartą 2 minuty

-          zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośredni organizator z nauczycielami

-          przepis 3, 5, 8, 24 sekund

-          przepis powrotu piłki na własną połowę

-          rzuty po czterech przewinieniach drużyny w każdej kwarcie

-          dowolne zmiany w każdej kwarcie

-          przewinienia techniczne zawodników, trenerów, faule niegodne sportowca
i dyskwalifikacje

-          czasy dla trenera w I, II, III kwarcie po jednym czasie, a w IV kwarcie dwa czasy

-          w przypadku remisu – 5 minutowa dogrywka z jednym czasem dla trenera

-          czas gry może ulec skróceniu w porozumieniu z nauczycielami i organizatorem zawodów

PRZEBIEG ROZGRYWEK:

-          sposób przeprowadzenia rozgrywek będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju.

Prosimy o potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 20 marca 2015r. na adres e-mail MDK-u lub do
p. Wiesława Dobiecha (600 438 070).

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)

-         za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

-         opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia budynku

-         za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

-         zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia

Uwaga!!!

Zgłoszenia powinny być wypełnione na nowych drukach, które są dostępne na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl

Do rozgrywek rejonowych awansuje mistrz powiatu.