Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce dziewcząt
 
MIEJSCE:    Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. św. Jana 33
 
TERMIN:    28 lutego 2019r. godz. 830 – zbiórka i weryfikacja, 900 – zawody
 
UCZESTNICTWO: Zespół stanowią uczennice jednej szkoły – rocznik 2003 – 2005
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 • drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodniczek

 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS,

 • mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów,

 • sety rozgrywane są „tie breakiem”,

 • wysokość siatki 224

 • obowiązują jednolite stroje

 • na rozgrzewkę drużyny obowiązują własne piłki

 • sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn

 • losowanie grup odbędzie się w dniu zawodów

 
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070