Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w czwórboju lekkoatletycznym

TERMIN: 20.05.2015r. godzina 9:00 – zbiórka i weryfikacja, 9:30 – rozpoczęcie zawodów

MIEJSCE: stadion MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckiego 1

UCZESTNICTWO:
- w zawodach startują reprezentacje szkół (dziewczęta i chłopcy rocznik 2002 i młodsi)
- zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców

PROGRAM ZAWODÓW:
- bieg 60 m
- rzut piłeczką palantową (do 150 g)
- skok w dal ze strefy
- bieg: dziewczęta 600 m, chłopcy 1000 m

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- kolejność konkurencji zostanie podana przed zawodami,
- bieg na 60 m, 600 m, 1000 m, rozgrywane są w seriach na czas
- w biegu na 60 m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach
- skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy
- rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie do trzech rzutów w konkursie, odległość mierzy się z dokładnością do 0,5 m

PUNKTACJA:
- wyniki przelicza się na punkty wg tabeli czwórbojowej
- suma osiągniętych punktów za 4 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika
- na wynik drużyny składają się rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących)
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I – III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika
- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone

UWAGA!!!
OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)
- za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
- opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia stadionu
- za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Organizatorzy proszą o wytypowanie nauczyciela do pomocy przy sędziowaniu zawodów i przyniesienie stoperów. Zgłoszenia imienne szkół do poszczególnych konkurencji prosimy składać na 30 minut przed zawodami. Po trzech konkurencjach przerwa około pół godziny i bieg na 600 m – dziewczęta, 1000 m – chłopcy.

Do zawodów rejonowych awansuje I i II zespół z powiatu.