Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce-4-ki chłopców
 
MIEJSCE:    Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
 
TERMIN: 3.02.2020r.    godz. 900 – zbiórka i weryfikacja
 
UCZESTNICTWO: Zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2007 i młodsi.
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 • zespół składa się z 8-10 zawodników w całym turnieju,

 • w pierwszym secie gra 4 zawodników i 1 rezerwowy,

 • w drugim secie gra 5 pozostałych zawodników,

 • w trzecim secie (dodatkowym) gra dowolna czwórka,

 • kolejność czwórek wylosowanych przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej

 • wymiary boiska 7x7 m.,

 • wysokość siatki 224 cm

 • spotkania rozgrywa się do dwóch wygranych setów. 

 • każdy set rozgrywany jest „tie breakiem” do 25 pkt. Trzeci decydujący set rozgrywany jest również „tie breakiem” do 15 punktów. Po 8 punkcie następuje zmiana boisk

 • obowiązują przepisy PZPS z pewną dozą tolerancji dotyczącej czystości odbić. 

 • obowiązuje cykliczna kolejność wykonywania zagrywki,

 • atakować z pierwszej linii i zastawiać nie może zawodnik zagrywający, który jest także zawodnikiem obrony podczas zagrywek drużyny przeciwnej aż do momentu rotacji

 • zawodnik linii obrony nie może przebijać  na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki

 • w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony z porządkiem rotacji/ z wyjątkiem zawodnika zagrywającego/

 • w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana)

 • każdy zespół może wykorzystać dwa czasy po 30 sek. w każdym secie

 • sposób przeprowadzenia zawodów zostanie ustalony przed ich rozpoczęciem i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070