Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w koszykówce chłopców
 
TERMIN:    16 marca 2019r.    godz. 900 zbiórka
 
MIEJSCE:    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
 • drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (rocznik 2007 i młodszy)

 • zespół liczy 10-12 zawodników w całym turnieju

 
ZASADY ROZGRYWEK:
 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz

 • piłka nr 5

 • czas gry 4x6 minut

 • zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośredni organizator z nauczycielami

 • krycie „każdy swego” na ¾ boiska (zakaz gry z obroną strefową), w przypadku nieprzestrzegania krycia „każdy swego” i po zwróceniu uwagi kapitanowi i trenerowi, dyktowany jest rzut techniczny oraz piłka z boku

 • za przewinienia dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu

 • przepis 3, 5 sekund

 • przepis powrotu piłki na własną połowę

 • czasy dla trenera w I, II, III kwarcie po jednym czasie, a w IV kwarcie dwa czasy

 • w przypadku remisu – 3 minutowa dogrywka z jednym czasem dla trenera

 • odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4m.

 • nie wyznacza się linii rzutów za trzy pkt

 • zespół I i II kwartę gra innymi piątkami

 • zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie

 • w III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian

 • w przypadku, jeżeli zespół liczy 11 lub 12 osób, zawodnicy 11, 12 mogą być wprowadzeni do gry w każdej kwarcie

 • w przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi 11 lub 12 zawodnik

 • gdy zespół składa się z 10 zawodników – zespół kończy kwartę w składzie 3-4 osobowym

 
PRZEBIEG ROZGRYWEK:
 • sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju

 • czas gry zostanie ustalony z nauczycielami przed rozpoczęciem zawodów

 
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.