Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
 
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w sztafetowych biegach przełajowych
 
TERMIN:
7.10.2020r. godz. 11.00 rozpoczęcie zawodów dziewcząt
godz. 11.30 rozpoczęcie zawodów chłopców
 
MIEJSCE: Stadion MOSiR w Pabianicach, ul.Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
w zawodach startują zawodnicy jednej szkoły (rocznik 2008 i młodsi),
drużyna składa się z 8 zawodników lub 8 zawodniczek,
 
PROGRAM ZAWODÓW:
dziewczęta – 8 x 800 m,
chłopcy – 8 x 800 m.
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- zawodnicy startujący w pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna tzn. szkoły startującej),
- strefa zmian wynosi 20 m,
- zawodnicy jednego zespołu powinni być oznaczeni numerem szkoły lub ubrani w jednakowe stroje,
- start w obuwiu bez kolców.
 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I zespół.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600438070