Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

TERMIN: 4.10.2021. godz. 900 zbiórka – dziewczęta i chłopcy

MIEJSCE: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Chechle ul. Lipowa 1 / wejście na salę gimnastyczną od ulicy Zwycięstwa/

UCZESTNICTWO:
- zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2009 i młodsi.
- Drużyna składa się z 2 zawodników plus 1 rezerwowy
- do gry podwójnej dopuszcza się udział trzeciego zawodnika,
- zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS

UWAGA: Zawodników i opiekunów drużyn obowiązuje zmiana obuwia.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
kolejność gier

I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y   B – X

- mecz rozgrywany do trzech wygranych punktów,
- system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I i II zespół z mistrzostw powiatu

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070