Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGZRYSKA DZIECI
Półfinał wojewódzki
w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
 
TERMIN: 30.11.2021r. godz. 10.00 (zbiórka – losowanie i weryfikacja)
 
MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. św. Jana 30-36
 
UCZESTNICTWO:
drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2006 i młodsi
zespół liczy do 14 zawodników w całym turnieju
 
ZASADY ROZGRYWEK:
- zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP i niniejszego regulaminu
- czas gry będzie zależał od ilości drużyn w dniu turnieju
- dowolny system obrony podczas całego meczu
- zmiana zawodnika możliwa jest w dowolnym momencie meczu
- kategoryczny zakaz używania kleju
- drużyna ubrana jest w jednolite stroje sportowe
- obowiązuje piłka nr 1: dziewczęta, piłka nr 2: chłopcy
- zespół ma prawo wykorzystać 1 minutowy czas w każdej połowie meczu
- na „ławce” mogą znajdować się tylko zawodnicy wpisani do protokołu
- system rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów i będzie uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych przez srs
 
Do finału wojewódzkiego awansuje mistrz półfinału.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070