Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w koszykówce dziewcząt
 
TERMIN: 9 marca2022r. godz. 8 .30 zbiórka 9.00 rozpoczęcie meczów
MIEJSCE: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (rocznik 2009 i młodsze)
zespół liczy max. 12 zawodniczek w całym turnieju
 
ZASADY ROZGRYWEK:
-mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz
-piłka nr 5
-czas gry 4x6 minut
-zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośredni organizator z nauczycielami
-krycie „każdy swego” (zakaz gry z obroną strefową), w przypadku nieprzestrzegania krycia „każdy swego” i po zwróceniu uwagi kapitanowi i trenerowi, dyktowany jest rzut techniczny oraz piłka z boku
-za przewinienia dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu
-przepis 3, 5 sekund
-przepis powrotu piłki na własną połowę
-czasy dla trenera w I, II, III kwarcie po jednym czasie, a w IV kwarcie dwa czasy
-w przypadku remisu – 3 minutowa dogrywka z jednym czasem dla trenera
-odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4m.
-nie wyznacza się linii rzutów za trzy pkt
-zespół I i II kwartę gra innymi piątkami
-zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie
-w III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian
-w przypadku, jeżeli zespół liczy 11 lub 12 osób, zawodnicy 11, 12 mogą być wprowadzeni do gry w każdej kwarcie
-w przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi 11 lub 12 zawodnik
-gdy zespół składa się z 10 zawodników – zespół kończy kwartę w składzie 3-4 osobowym
 
PRZEBIEG ROZGRYWEK:
sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju
czas gry zostanie ustalony z nauczycielami przed rozpoczęciem zawodów
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
organizator: p. Wiesław Dobiech 600 438 070