Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W PIŁCE RĘCZNEJ REGULAMIN IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĄT

TERMIN: 22.11.2021 r. weryfikacja: 8:30, rozpoczęcie zawodów: 9:00

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa ul. Św. Jana 30-36, 95-200 Pabianice

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły - zespół liczy do 16 zawodników rocznik 2010 i młodsi.

PRZEPISY GRY:
Na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników,
Piłka: dla dziewcząt obwód piłki 50-52 cm, a dla chłopców 54-56 cm, ale dopuszczalne są dla chłopców również piłki nr 2 (damskie),
Czas gry: 2 x 12 minut z 5 minutową przerwą.
Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki.
Czas wykluczenia zawodnika 1 min.
Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
Pozostałe zasady nie określone w regulaminie zgodnie z przepisami ZPRP.

PUNKTACJA:
1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
a) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
b) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
c) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
d) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: - większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; - większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami; - większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; - większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów; - większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach; - losowanie.
3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu
 
UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408