Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W KOSZYKÓWCE
REGULAMIN IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĄT

TERMIN: 01.02.2023 r. weryfikacja: 8:30, rozpoczęcie zawodów: 9:00.
 
MIEJSCE: Hala Koszykówki MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2010 i młodsi, - zespół liczy max. 12 zawodników (w całym turnieju). Oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców.

PRZEPISY GRY:
Czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry). Piłka: numer „5”. Mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm (mecze za zgodą organizatora mogą być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 305 cm). Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m (linia przerywana koła od strony kosza). Nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt.
Zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki i mogą być wprowadzeni w pierwszej i drugiej kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie. Gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika ( I lub II kwarta) zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszoną o osobę kontuzjowaną/wykluczoną.
Obowiązuje: - obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony), przepis dotyczący błędu 3 sekund, przepis dotyczący błędu 5 sekund.
W przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki. Wypadku nieprzestrzegania przepisu „krycia każdy swego” i po zwróceniu uwagi i trenerowi, dyktowany jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana drużynie, która wykonywała rzut. O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz. Za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu. Piłka jest wprowadzana do gry zza końcowej linii boiska (jak po celnym rzucie bez faulu). Zawodnik faulujący otrzymuje przewinienie.
 
PUNKTACJA:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa różnica zdobytych koszy w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b. większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
c. większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie
d. większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
3. jeżeli jedna lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowana na którymkolwiek etapie według zasad podanych powyżej, to procedury z pkt 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408