Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego
w sztafetach pływackich
szkół podstawowych

TERMIN: 03.11.2015r.
MIEJSCE: Pływalnia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75
UCZESTNICTWO:
- zespół składa się z 8 zawodniczek lub zawodników i stanowią go: dwie osoby z rocznika 2006 i młodsi, dwie osoby z rocznika 2005, dwie osoby z rocznika 2004, dwie osoby z rocznika 2003,
- obowiązuje kolejność startu od najmłodszego rocznika,
- dziewczęta: sztafeta 8x25 m (styl dowolny),
- chłopcy: sztafeta 8x25 m (styl dowolny)
- zawodnik może wykonywać skok startowy po stronie płytkiej basenu na wyłączną odpowiedzialność opiekuna drużyny
Harmonogram minutowy zawodów:
12:50 – wejście na basen
13:00 – rozgrzewka dziewcząt i chłopców
13:20 – sztafety dziewcząt
13:30 – sztafety chłopców
13:40 – zakończenie zawodów
Sztafety rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP.

Do ½ finału wojewódzkiego awansują dwa zespoły z mistrzostw powiatu pabianickiego.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia wszystkie towarzyszące zespołowi osoby.