Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w piłce ręcznej dziewcząt
szkół podstawowych

TERMIN: 16.11.2015r. godz. 9:00 zbiórka i weryfikacja, 9:30 rozpoczęcie zawodów
MIEJSCE: sala gimnastyczna Gimnazjum w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33
UCZESTNICTWO:
- drużynę stanowią uczennice jednej szkoły z rocznika 2003 i młodsze
- zespół liczy 14 zawodniczek w całym turnieju
ZASADY ROZGRYWEK:
- należy grać na boisku o wymiarach dł.: od 32-40 m. i szer. 16-20 m.
- obowiązuje piłka o obwodzie 50-52 cm.
- czas gry: 2x12 min. + 5 min. przerwy (czas gry może ulec skróceniu
w przypadku większej ilości drużyn)
- w pierwszej połowie meczu obowiązuje system gry w obronie „krycie każdy swego” na swojej połowie boiska, a w drugiej połowie system obrony strefowej 3:3
- nie wolno dokonywać zmian zawodników w drużynie w sytuacji gdy zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki
- czas wykluczenia przeciwnika 1 min.
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu
- obowiązuje kategoryczny zakaz używania kleju.

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach na email MDK-u lub do p. Wiesława Dobiecha (600 438 070) do dnia 12.11.2015r.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.