Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w szachach

Termin: 27.11.2015r. godz. 930 – zbiórka, godz. 1000 – rozpoczęcie zawodów
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38
Uczestnictwo:
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2003 i młodsi,
- zespół liczy 4 osoby (3 chłopców i 1 dziewczynka) + 2 rezerwa, możliwość gry dziewczynek na szachownicy chłopców,
- w czasie całego turnieju musi być utrzymana kolejność gry na szachownicach, zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem przed rozpoczęciem pierwszej rundy.

System zawodów:
- zawody prowadzone są w formie drużynowej systemem szwajcarskim lub kołowym (w zależności od ilości drużyn),
- tempo gry: 10-15 min. dla zawodnika na partie,
- obowiązują przepisy kodeksu szachowego

Do ½ finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.

Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach na adres elektroniczny MDK-u lub do
p. Wiesława Dobiecha (600 438 070) do dnia 25 listopada 2015r.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności.
4. Zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.