Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Mistrzostwa Powiatu

w mini piłkę nożną dziewcząt

szkół podstawowych

TERMIN:            14.05.2015r.        godz. 900 – zbiórka, godz. 930 – rozpoczęcie meczów

MIEJSCE:      boisko boczne piłki nożnej MOSiR w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1

UCZESTNICTWO:

-          w zawodach uczestniczą mistrzowie gmin powiatu pabianickiego oraz mistrz i wicemistrz Pabianic

-          w skład drużyny wchodzą uczennice jednej szkoły (rocznik 2002 i młodsze)

-          drużyna liczy 12 zawodniczek w całym turnieju

SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:

-          na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 6 zawodniczek,

-          boisko ma wymiary 60m.x40m.,

-          bramki o wymiarach 5x2m.,

-          piłka do gry nr 4,

-          czas gry 2x10-15 minut + 5 minut przerwy

-          pole karne: prostokąt o wymiarach 8x15 m.,

-          gra bez „spalonego”,

-          zmiany hokejowe (błędy karne jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny
z 8 m.,

-          bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą, piłka musi opuścić pole karne,

-          bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym zgodnie z przepisami,

-          odległość od piłki w momencie wykonywania rzutów wolnych 5m.,

-          rzut z autu bocznego wykonuje się rękoma

-          stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu),

-          obuwie przystosowane do gry na Orlikach, w przypadku na innej nawierzchni dopuszcza się korkotrampki

UWAGA!!!

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)

-         za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

-         opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia obiektu

-         za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Sposób przeprowadzenia turnieju będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu zawodów.

Do zawodów rejonowych awansuje mistrz powiatu.