Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce chłopców
 
TERMIN:    11 lutego 2020 r.    godz. 830 – zbiórka i weryfikacja
                   
MIEJSCE:    Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36
 
UCZESTNICTWO:
  • drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (dot. szkół dziennych) z rocznika 2000 i młodsi,

  • drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników.

 
REGULAMIN ZAWODÓW:
  • mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów,

  • sety rozgrywa się do 25 pkt. ewentualnie set trzeci do15 pkt.

  • wysokość siatki 243cm

  • obowiązują jednolite stroje

  • na rozgrzewkę drużyny obowiązują własne piłki

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
  1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

  2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

  3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070