Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce plażowej chłopców

TERMIN: 28 maja 2015r. godz. 900 zbiórka i weryfikacja

MIEJSCE: MOSiR - „Businka”, ul. Bugaj 110

UCZESTNICTWO:
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (szkoły dzienne) z rocznika 1995 i młodsi,
- w zawodach nie mogą startować uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w siatkówce plażowej PZPS,
- zespół liczy 2 zawodników,
- nie ma zawodników rezerwowych.

ZASADY ROZGRYWEK:
- mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS i niniejszego regulaminu,
- wysokość siatki: 243 cm,
- system rozgrywek – „brazylijski” dla 12 zespołów (drużyna odpada po drugiej porażce),
- system rozgrywek będzie uzależniony od ilości drużyn,
- mecze do ćwierćfinałów włącznie, rozgrywa się w formie jednego seta do 21 pkt.,
- spotkania finałowe i półfinałowe rozgrywa się w pełnym formacie (do dwóch wygranych setów do 21 pkt.

Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 25 maja 2015r. na adres email MDK-u lub na nr tel. 42 215 20 93.

UWAGA !!!
OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)
- za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
- opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia terenu
- za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Do zawodów rejonowych awansują dwa zespoły z powiatu.

Uwagi końcowe:
W przypadku złych warunków atmosferycznych, zawody zostaną przeniesione do Powiatowej Hali Sportowej.

Kierownik zawodów: Wiesław Dobiech (600 438 070)