Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
 
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w sztafetowych biegach przełajowych
 
TERMIN:
8.10.2020r. godz. 11.00 rozpoczęcie zawodów
godz. 11.30 rozpoczęcie zawodów chłopców
 
MIEJSCE:
Stadion MOSiR w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1

UCZESTNICTWO:
w zawodach startują zespoły jednej szkoły z rocznika 20001i młodsi,
drużyna składa się z 8 zawodniczek i 8 zawodników

PROGRAM ZAWODÓW:
dziewczęta 8 x 800- 1000 m
chłopcy 8 x 1000 – 1200m

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna pałeczka tzn. szkoły startującej),
- strefa zmian 20 m,
- zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców,
- zawodnicy jednej szkoły powinni być ubrani w jednakowe stroje,
- sztafeta chłopców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegów dziewcząt
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I zespół.
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
organizator: Wiesław Dobiech 600438070