Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

LICEALIADA

Mistrzostwa Powiatu

w lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców

TERMIN:            10.06.2015r.        godzina 930 (zgłoszenia i weryfikacja); 1000 – rozpoczęcie zawodów

MIEJSCE:           stadion MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckiego 1

UCZESTNICTWO:

-      zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 1995 i młodsi (szkoły dzienne)

-      w skład zespołu może wejść maksymalnie 15 zawodniczek lub zawodników

-        zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji i jednej sztafecie z wyłączeniem biegów na 800
i 1500 m

-      do jednej konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników lub 3 zawodniczki

-      zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach indywidualnych i tylko w jednej sztafecie

KONKURENCJE:

-        dziewczęta: biegi na dystansie 100 m, 400 m, 800 m, pchnięcie kulą (4 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal

-        chłopcy: biegi na dystansie 100 m, 400 m, 1500 m, pchnięcie kulą (6 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal

PUNKTACJA:

-        osiągnięte wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych

-        wyniki osiągnięte przez uczniów jednej szkoły są podstawą do sporządzenia klasyfikacji zespołowej oddzielnie dla chłopców i dziewcząt

-        do punktacji zalicza się po 2 wyniki w każdej konkurencji i w sztafecie

 

PROGRAM ZAWODÓW:

930 – przyjmowanie zgłoszeń do poszczególnych konkurencji, weryfikacja

1000 – 100 m dziewczęta, skok w dal chłopcy, pchnięcie kulą dziewczęta

1015 – 100 m chłopcy

1030 – 400 m dziewczęta

1045 – 400 m chłopcy, skok w dal dziewczęta, pchnięcie kulą chłopcy

1100 – 800 m dziewczęta

1120 – 1500 m chłopcy

1150 – 4 x 100 dziewczęta

1205 – 4 x 100 chłopcy

Terminy rozpoczęcia poszczególnych konkurencji mogą ulec przyspieszeniu.

 

UWAGA!!!

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)

-         za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

-         opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

-         za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

 

Do zawodów rejonowych awansuje mistrz i wicemistrz powiatu.

Nauczyciele proszeni są o przyniesienie stoperów i pomoc w organizacji zawodów.