Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN

LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w sztafetowych biegach przełajowych

TERMIN: 7.10.2021r. godz. 11.00 rozpoczęcie zawodów, godz. 11.30 rozpoczęcie zawodów chłopców

MIEJSCE: MOSiR Pabianice ul. Bugaj 110 „ Lewityn”

UCZESTNICTWO:
-w zawodach startują zespoły jednej szkoły z rocznika 20002i młodsi,
-drużyna składa się z 6 zawodniczek i 6 zawodników

PROGRAM ZAWODÓW:
-dziewczęta 6 x 800- 1000 m
-chłopcy 6 x 1000 – 1200m

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
-zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego
-z pałeczką sztafetową (wskazana własna pałeczka tzn. szkoły startującej),
-strefa zmian 20 m,
-zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców,
-zawodnicy jednej szkoły powinni być ubrani w jednakowe stroje,
-sztafeta chłopców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegów dziewcząt

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I zespół.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
-Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
-Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
-Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: Wiesław Dobiech 600438070