Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce chłopców
 
TERMIN: 3 marca 2022 r. godz. 830 – zbiórka i weryfikacja
 
MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36
 
UCZESTNICTWO:
drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (dot. szkół dziennych) z rocznika 2002 i młodsi,
drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników.
 
REGULAMIN ZAWODÓW:
-mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów,
-sety rozgrywane są do 25 pkt. Ewentualnie set trzeci do15 pkt.
-wysokość siatki 243cm
-obowiązują jednolite stroje
-na rozgrzewkę drużyny obowiązują własne piłki
-Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070