Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej dziewcząt
TERMIN: 6 kwietnia 2022r. godz. 830 – zbiórka i weryfikacja
MIEJSCE: Orlik przy Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach
UWAGA!!!
W przypadku bardzo złej pogody rozgrywki zostaną przeniesione do Powiatowej Hali Sportowej, dlatego zawodniczki muszą posiadać obuwie dostosowane do gry w hali.
UCZESTNICTWO:
-          w skład drużyny wchodzą uczennice jednej szkoły (rocznik 2002 i młodsze)
-          drużyna liczy do 12 zawodniczek (w całym turnieju)
SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:
-          na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 6 zawodniczek
-          boisko ma wymiary: szerokość 20-32 m., długość 40-60 m.
-          bramki: 5 m x 2 m, dopuszcza się na szczeblach gminy bramki 2 m. x 3 m.
-          piłka do gry: nr 5
-          czas gry: 2 x 12 minut + 5 minut przerwa /czas gry będzie uzależniony od ilości drużyn/
-          pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 15x8 m.
-          obuwie: przystosowane do gry na orlikach, w przypadku innej nawierzchni dopuszcza się korkotrampki
-          bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami
-          gra bez „spalonego”, rzut karny z 8 m.
-          zmiany hokejowe (błędy karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie),
-          bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą,
-          odległość od piłki w momencie wykonywania rzutów wolnych 5m.
-          rzut z autu wykonywany jest rękoma
-          stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu)
-          system rozgrywek będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070