Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców

TERMIN: 8 czerwca 2022r. godz. 9:00 zbiórka i weryfikacja

MIEJSCE: MOSiR - „Businka”, ul. Bugaj 110

UCZESTNICTWO:
- drużynę stanowią uczennice jednej szkoły (szkoły dzienne) z rocznika 1999 i młodsze,
- zespół liczy 2 zawodniczki + 1 rezerwowa

ZASADY ROZGRYWEK:
- boisko o wymiarach 16x8 m.
- wysokość siatki: dziewczęta 224 cm, chłopcy 243 cm,
- spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów; sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 punktów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów,
- na niższych szczeblach rozgrywek w fazach eliminacyjnych dopuszcza się rozgrywanie jednego seta do 21 pkt z zachowaniem przewagi dwóch punktów jednego z zespołów,
- zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej
- kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta (zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu),
- każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak,
- system zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn.

Do półfinału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły z powiatu.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070