Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

REGULAMIN
LICEALIADA

TERMIN: 05.10.2021 r., 9:30 - zbiórka i weryfikacja, 10:00 - bieg sztafetowy dziewcząt, 10:30 bieg sztafetowy chłopców.

MIEJSCE: MOSiR Pabianice (korona bieżni lekkoatletycznej).

UCZESTNICTWO:
W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców - reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic, urodzonych w 2003 i młodsi.

PROGRAM ZAWODÓW:
- dziewczęta 6x ok. 0,8 km
- chłopcy 6x ok. 1 km
Trasy - do pobrania z dysku google w .pdf
Dystans uzależniony od ukształtowania terenu i innych czynników.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- zawodnicy startujący w pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (szkoła posiada własną pałeczkę sztafetową),
- strefa zmian wynosi 20m,
- zawodnicy jednego zespołu powinni być oznaczeni numerem szkoły lub ubrani w jednakowe stroje,
- start w obuwiu bez kolców,

Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje I zespół.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, któr swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408