Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO
W BADMINTONIE
REGULAMIN LICEALIADA

TERMIN: 19.10.2021 r., 8:30 - zbiórka i weryfikacja, 9:00 - rozpoczęcie zawodów.

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach.

UCZESTNICTWO: W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2003 i młodsi.
Zespół liczy:
2 zawodniczki + 1 rezerwowa,
2 zawodników + 1 rezerwowy,
Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

I rzut II rzut III rzut
A – X A- Y Gra podwójna B- Y B- X

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Każda gra rozgrywana jest do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 11 pkt (bez prawa podwyższania).
3. Zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn i ustala go organizator.
Do Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, któr swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy.
Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408