Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
REGULAMIN LICEALIADA DZIEWCZĄT

TERMIN: 13.12.2022 r., 8:30 - zbiórka i weryfikacja, 9:00 - rozpoczęcie zawodów.

MIEJSCE: MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice.

UCZESTNICTWO: W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2003 i młodsi.
Zespół liczy: 2 zawodniczki + 1 rezerwowa. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
I rzut II rzut III rzut
A – X A- Y  Gra podwójna B- Y B- X

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Zawodnicy grają do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 pkt. oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą po 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt).
3. Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony do gry po 2 grze w meczu.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn i ustala go organizator.
Do Półfinału Wojewódzkiego awansuje Mistrz i Wicemistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, któr swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy.
Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408