Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W SIATKÓWCE
REGULAMIN LICEALIADA CHŁOPCÓW

TERMIN: 21.02.2023 r. weryfikacja: 8:30, rozpoczęcie zawodów: 9:00

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa ul. Św. Jana 30/36, 95-200 Pabianice

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2003 i młodsi. - w skład zespołu wchodzi 12 zawodników (w całym turnieju). Oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców.

PRZEPISY GRY:
Wysokość siatki: 224 cm (dziewczęta), 243 cm (chłopcy).
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 pkt., trzeci set do 15 pkt. W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy PZPS.

PUNKTACJA:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane – 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zwycięstw
b. większa różnica setów – wygranych do przegranych
c. lepsza różnica małych punktów – zdobytych do straconych
d. wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.(kolejno – punkty, sety, małe punkty).
Do ½ Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408