Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego
w sztafetach pływackich
szkół ponadgimnazjalnych

TERMIN: 02.11.2015r.
MIEJSCE: Pływalnia MOSiR w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 1
UCZESTNICTWO:
- w zawodach startują zespoły jednej szkoły z rocznika 1996 i młodsi (szkoły dzienne)
- zespół liczy 10 zawodników lub zawodniczek,
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- dziewczęta 10x50 m (styl dowolny)
- chłopcy 10x50 m (styl dowolny)
- styl dowolny (dowolnie wybrany przez zawodnika),
- zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPływ.
Harmonogram minutowy zawodów:
12:30 – wejście do szatni
12:35 – wejście na basen
12:40 – rozgrzewka dziewcząt
12:50 – rozgrzewka chłopców
13:00 – sztafety dziewcząt
13:20 – sztafety chłopców
13:30 – zakończenie zawodów
Do ½ finału wojewódzkiego awansują dwa zespoły z mistrzostw powiatu pabianickiego.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia wszystkie towarzyszące zespołowi osoby.