Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w piłce ręcznej dziewcząt
szkół ponadgimnazjalnych

TERMIN: 19 listopada 2014r. godz. 9:30 – zbiórka, 10:00 – rozpoczęcie zawodów

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa, ul. Św. Jana 33 w Pabianicach

UCZESTNICTWO:
- zespół liczy 14 zawodniczek z jednej szkoły (szkoła dzienna) w całym turnieju, rocznik 1996 i młodsze

ZASADY ROZGRYWEK:
- sposób przeprowadzenia zawodów uzależniony będzie od ilości drużyn zgłoszonych w dniu turnieju
- czas gry będzie ustalony z nauczycielami w dniu zawodów
- nie wolno dokonywać zmian zawodników w obronie
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu
- obowiązuje kategoryczny zakaz używania kleju

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.