Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
szkół ponadgimnazjalnych
 
TERMIN:      14.01.2016r.   godz. 800 zbiórka, godz. 830 – rozpoczęcie zawodów
MIEJSCE:    sala Gimnazjum nr 2 w Pabianicach, ul. Orla 1
UCZESTNICTWO:
-          zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 1996 i młodsi (szkoły dzienne),
-          drużyna składa się z 2 zawodników plus 1 rezerwowy
-          do gry podwójnej dopuszcza się udział trzeciego zawodnika,
-          zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
kolejność gier
I rzut II rzut III rzut
A – X gra podwójna A – Y
B – Y   B – X
-          mecz rozgrywany do trzech wygranych punktów,
-          system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn
Do zawodów rejonowych awansuje I i II zespół.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1        Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2        Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3        Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.