Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

LICEALIADA

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego

w piłkę nożną chłopców

szkół ponadgimnazjalnych

TERMIN: 13 kwietnia 2015r. godz. 830 zbiórka i weryfikacja; Finał – 15.04 godz. 830 I LO

MIEJSCE: Orlik Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – eliminacje grupy I

Orlik I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach – eliminacje grupy II i finał

UCZESTNICTWO:

- w skład drużyny wchodzą uczniowie jednej szkoły (rocznik 1995 i młodsi)

- drużyna liczy 12 zawodników (w całym turnieju)

PRZEPISY GRY:

- na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 6 zawodników

- boisko ma wymiary: szerokość 20-32 m., długość 40-60 m.

- bramki: 5 m x 2 m, dopuszcza się na szczeblach gminy bramki 2 m. x 3 m.

- piłka do gry: nr 4

- czas gry: 2 x 15 minut + 5 minut przerwa

- pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 15x8 m.

- obuwie: przystosowane do gry na Orlikach, w przypadku innej nawierzchni dopuszcza się korkotrampki

- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami

- gra bez „spalonego”, rzut karny z 8 m.

- zmiany hokejowe (błędy karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie),

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą,

- odległość od piłki w momencie wykonywania rzutów wolnych 5m.

- rzut z autu wykonuje się nogą z ziemi, jak rzut pośredni

- stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu)

Grupa I Grupa II
1. Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach 1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 2. Zespół Szkół CKR w Widzewie
3. Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach 3. Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
  4. Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Ł.

Do finału awansują dwa pierwsze zespoły z grupy.

Prosimy o potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 10 kwietnia 2015r. na adres mailowy MDK-u.

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)

- za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

- opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia budynku

- za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

- zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia

Uwaga!!!

Zgłoszenia powinny być wypełnione na nowych drukach, które są dostępne na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl

Do zawodów rejonowych awansuje mistrz powiatu.

Kierownik turnieju: Wiesław Dobiech (600 438 070)