Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

LICEALIADA

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego

w piłkę nożną dziewcząt

szkół ponadgimnazjalnych

 

TERMIN:       10 kwietnia 2015r.     godz. 830 – zbiórka i weryfikacja

MIEJSCE:      Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

UCZESTNICTWO:

-          w skład drużyny wchodzą uczennice jednej szkoły (rocznik 1995 i młodsze)

-          drużyna liczy 12 zawodniczek (w całym turnieju)

SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:

-          na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 6 zawodniczek

-          boisko ma wymiary: szerokość 20-32 m., długość 40-60 m.

-          bramki: 5 m x 2 m, dopuszcza się na szczeblach gminy bramki 2 m. x 3 m.

-          piłka do gry: nr 4

-          czas gry: 2 x 15 minut + 5 minut przerwa

-          pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 15x8 m.

-          obuwie: przystosowane do gry na Orlikach, w przypadku innej nawierzchni dopuszcza się korkotrampki

-          bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami

-          gra bez „spalonego”, rzut karny z 8 m.

-          zmiany hokejowe (błędy karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie),

-          bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą,

-          odległość od piłki w momencie wykonywania rzutów wolnych 5m.

-          rzut z autu wykonuje się nogą z ziemi, jak rzut pośredni

-          stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu)

Prosimy o potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 9 kwietnia 2015r. na adres mailowy MDK-u

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)

-      za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

-      opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

-      za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

-      zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia

Uwaga!!!

Zgłoszenia powinny być wypełnione na nowych drukach, które są dostępne na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl

Do zawodów rejonowych awansuje mistrz powiatu.

Kierownik zawodów: Wiesław Dobiech 600 438 070