Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Półfinał Wojewódzki
w koszykówce dziewcząt i chłopców
 
MIEJSCE:    Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
TERMIN:    3 kwietnia 2019 r. godz. 900 – zbiórka i weryfikacja
 
UCZESTNICTWO:
 • drużynę stanowią uczennice / uczniowie jednej szkoły (rocznik 2003-2005) mistrzowie powiatów: pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego i łęczyckiego

 • zespół może liczyć 12 zawodniczek / zawodników w turnieju,

 
ZASADY ROZGRYWEK:
 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz i regulaminem SZS

 • czas gry 4x8 minut z przerwami: między I a II i III a IV kwartą – 2 min., a między II a III – 5 minut (dopuszcza się możliwość zmiany czasu gry przed rozpoczęciem zawodów),

 • zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośredni organizator z nauczycielami,

 • dla dziewcząt obowiązuje piłka nr 6,

 • dla chłopców obowiązuje piłka nr 7

 • czasy dla trenera w I, II, III kwarcie po jednym czasie, a w IV kwarcie dwa czasy,

 • w przypadku remisu – 5 minutowa dogrywka z jednym czasem dla trenera,

 • czas akcji – 24 sekundy, piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund,

 • nowe 24 sekundy zostają przyznane dopiero wtedy, gdy piłka dotyka obręczy, zablokowany rzut nie daje prawa do nowej akcji,

 • drużyna podlega karze (rzuty wolne) za faule drużyny, kiedy popełniła cztery faule w każdej kwarcie meczu,

 • sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju.

 
Do finału wojewódzkiego awansuje mistrz zawodów.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070